ONS PRIVACYBELEID

Onderstaand Privacybeleid van SiVO Media group is van toepassing op alle site bezoeken, transacties en overeenkomsten met SiVO Media group
Stevinstraat 10
1704 RN Heerhugowaard

1. Algemeen

1.1

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe SiVO Media group de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.
1.2
De persoonsgegevens die door SiVO Media group worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz, enz.
 

  1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1
SiVO Media group verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan SiVO Media group heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van SiVO Media group, een bestelling te doen bij SiVO Media group, of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van SiVO Media group.
2.2
SiVO Media group gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan SiVO Media group heeft verstrekt:
2.2.1
Als de gebruiker SiVO Media group om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt SiVO Media group de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2
Als de gebruiker een bestelling doet, gebruikt SiVO Media group de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
2.2.3
Als de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal SiVO Media group de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden.
2.3
Daarnaast kan SiVO Media group de persoonsgegevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van SiVO Media group die interessant voor de desbetreffende gebruiker kunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@sivomedia.nl.

 

  1. Doorgifte aan derden

3.1
SiVO Media group zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
3.1.1
de doorgifte geschiedt aan een door SiVO Media group voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker SiVO Media group een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
3.1.2
SiVO Media group op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 

  1. Cookies

4.1.2
SiVO Media group maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid van verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor SiVO Media group cookies gebruikt.
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.
 
 

  1. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1
De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de wet bescherming persoonsgegevens.
5.2
Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over dit privacybeleid kan de gebruiker SiVO Media group bereiken op info@sivomedia.nl of via Stevinstraat 10 1704 RN Heerhugowaard


5.3
Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@sivomedia.nl
 

  1. Bewaartermijn

6.1
SiVO Media group  bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van xx jaar  na het laatste bezoek van de website, tenzij SiVO Media Group op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
 

  1. Beveiliging

7.1
SiVO Media group heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht er onverhoopt gegevens verloren of gestolen worden, kan SiVO Media group hier nimmer verantwoordelijk voor worden gesteld. 
 
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites.SiVO Media group is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van SiVO Media group vallen.

  1. Wijzigingen in het Privacybeleid

 

8.1

SiVO Media group behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. SiVO Media group adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 01-07-2020